Specialisaties

Bemiddeling in het kader van een echtscheiding

De meest gekende bemiddeling is deze doorheen een echtscheidingsprocedure. Een echtscheiding is een heel moeilijk moment waarbij er van heel wat zaken afscheid moet worden genomen. Doorheen een echtscheiding tonen jullie zich niet altijd op jullie best. Er komt heel wat op jullie af, niet enkel op administratief maar vooral ook op emotioneel vlak. Ik kan jullie hierbij begeleiden van A tot Z. Dit houdt in dat de bemiddeling start bij een eerste gesprek en kan duren tot na een volledig afgeronde echtscheiding door onderlinge toestemmingsprocedure. Er kan ook gekozen worden om te bemiddelen voor bepaalde domeinen van de echtscheiding, zoals bijvoorbeeld bij de verdeling van de woonst. Jullie kiezen steeds zelf of jullie de bemiddeling al dan niet verder willen zetten.

“Wees bescheiden genoeg om je fouten toe te geven, wijs genoeg om ervan te leren en volwassen genoeg om ze te herstellen”- Verken je geest

Ouderschapsbemiddeling

Er kan ook gekozen worden om enkel te bemiddelen over de kinderen. Voor deze bemiddeling hoeven jullie niet gehuwd te zijn.

Voorbeelden van onderwerpen waarover we het kunnen hebben zijn:

  • Waar gaan de kinderen verblijven?
  • Hoe regelen we wisselmomenten op een goede manier?
  • Hoe maken we keuzes in de opvoeding van de kinderen?

Samen proberen we een regeling uit te werken waarbij het belang van jullie kind steeds voorop staat en waarin jullie zich kunnen vinden.

“Partners scheiden, ouders niet.”

Bemiddeling bij andere familiale conflicten

Wanneer er een ander familiaal conflict is, zoals een ruzie in de familie of een discussie omtrent een erfenis dan help ik ook graag om hiervoor een oplossing te zoeken. Door te praten kunnen we wellicht een uitweg vinden.

“Vind de eenvoud in wanorde, vind de harmonie in tweedracht, te midden van de moeilijkheid schuilt de mogelijkheid” – Albert Einstein