Info over bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een proces waarbij jullie zelf tot een oplossing proberen te komen voor een conflict en dit met de hulp van een onafhankelijke derde, een bemiddelaar.

De bemiddeling verloopt vertrouwelijk en vrijwillig.

Vertrouwelijk wil zeggen dat alles wat binnen een bemiddelingscontext wordt meegedeeld ook binnen deze context blijft. Indien hierop uitzonderingen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij het terugkoppelen naar familie, wordt dit steeds op voorhand besproken.

Vrijwillig betekent dat alle partijen steeds zelf willen dat een conflict door middel van bemiddeling wordt opgelost. Er is hiertoe geen enkele verplichting.

“Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.” – Heel communicatietrainingen

Wat ik van jullie tijdens de bemiddeling verwacht

In het kader van een bemiddeling zij jullie de hoofdactoren.

Concreet betekent dit dat er van jullie een actieve en directe deelname aan het communicatieproces wordt verwacht.

Daarnaast dienen jullie zelf de oplossing voor jullie conflict te creëren en hebben jullie zelf de finale uitwerking daarvan in handen.

“Tussen wat wordt gezegd maar niet bedoeld en wordt bedoeld maar niet gezegd gaat de meeste liefde verloren.” – Kahlil Gibran

Wat jullie van mij tijdens de bemiddeling mogen verwachten

Het is mijn taak om als coach in het bemiddelingsproces op te treden.

Ik maak jullie wegwijs in het verloop van het bemiddelingstraject.

Tijdens het traject zorg ik ervoor dat jullie constructief en verbindend communiceren.

In de eindfase is het mijn taak om ervoor te zorgen die jullie voorstellen realistisch en haalbaar zijn.

“Als je praat herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws .”- Dalai Lama